Konferencja SAN. Zarzadzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii.

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI


Współczesne zarządzanie 3.0 wnosi wiele zmian w dotychczasowych koncepcjach zarządzania organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Zmiany organizacji wynikające z wprowadzenia coraz większej ilości technik i technologii informacyjnych i komunikacyjnych do relacji w międzynarodowym i lokalnym wymiarze powodują konieczność coraz szybszej aktualizacji wiedzy. Poznanie nowych trendów i rozwiązań dotychczas niewystępujących oraz nowych źródeł innowacji i zagrożeń w rozwoju gospodarki i administracji staje się nie tylko potrzebą ale wręcz koniecznością szczególnie dla kadry kierowniczej.
Dynamiczne zmiany zachodzące w zarządzaniu organizacjami w dobie nowych technologii stanowią wyzwanie zarówno dla kadry naukowej, jaki praktyków w dziedzinie zarządzania. Poszukiwanie pozytywnych rozwiązań oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom wejścia techniki do życia człowieka i jego otoczenia organizacyjnego stają się szansą dla kreowania nowatorskich rozwiązań, kierunków zmian organizacji oraz nowego, innowacyjnego spojrzenia na zachodzące procesy.

Tegoroczna konferencja, odbywająca się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości poświęconego technice, będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz holistycznego spojrzenia na kształtowanie się technicznego świata pod kątem możliwości, ale też zagrożeń jakie stwarza to zjawisko w wymiarze lokalnym i globalnym. Upowszechnienie modelu gospodarki globalnej, rewolucja informacyjna i niestabilna sytuacja gospodarcza tworzą coraz większą sieć powiązań, które wywierają ogromny wpływ na gospodarkę naszego kraju oraz polskie organizacje gospodarcze i publiczne. Zmiany technologiczne w skali świata oraz w Europie, mają istotne konsekwencje dla długookresowych zmian ekonomicznych i dylematów społeczno-politycznych w poszczególnych organizacjach. Zaistniałe już zmiany oraz te, które dokonają się w przyszłości, wymagają zbadania i dogłębnej analizy pod względem rozwiązań strukturalnych oraz nowych relacji ekonomicznych i społecznych w organizacjach. Ze względu na tytuł Konferencji „Zarządzanie – nowe perspektywy z udziałem e-technologii” poruszane zagadnienia dotyczą możliwego zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wzajemnych relacjach w organizacjach lub pomiędzy organizacją a otoczeniem. Jako organizatorzy oczekujemy od Uczestników podejmowania aktualnej oceny zjawisk oraz perspektywicznego spojrzenia na możliwości jakie może nam przynieść przyszłość. Zachęcamy do prezentacji wielu poglądów, uwypuklających problemy teoretyczne jak też praktyczne, którym poświęcamy wiele uwagi w trakcie obrad na Konferencji, jak też w publikacji zgromadzonych materiałów.

Patronem merytorycznym naszej Konferencji w 2017 roku jest firma Roto. Roto - w służbie budynkom.
Międzynarodowa Grupa Firm Roto Frank AG ma siedzibę główną w Niemczech pod Stuttgartem, gdzie została założona w roku 1935. Początek firmy łączy się z wdrożeniem po raz pierwszy do produkcji przemysłowej rozwierno-uchylnego okucia do okien. Dziś Grupa Roto aktywna jest na rynkach całego świata w ramach dwóch niezależnych dywizji: technologii okuć do okien i drzwi oraz okien dachowych.
Produkty Roto wytwarzane są w 17 zakładach produkcyjnych i dystrybuowane poprzez 40 spółek handlowych na całym świecie. Rok 2016 grupa zamknęła łącznymi obrotami netto w wysokości 620 mln euro przy zatrudnieniu 4.500 osób.
Zarząd i pracownicy firmy z dumą mówią o jej misji i filozofii: "Opracowujemy rozwiązania inteligentnie łączące bezpieczeństwo, zarządzanie energią i komfort w budynkach. Nazwa naszej firmy oznacza w branży okuć na całym świecie innowacyjne, indywidualne i niezawodne rozwiązania systemowe, rozwijane przez zespół najlepszych konstruktorów i inżynierów. W dążeniu do osiągnięcia pozycji lidera rynku technologii okien i drzwi zawsze staraliśmy się nawiązywać dialog z naszymi klientami i konsekwentnie kierować się ich wymogami."