Konferencja SAN. Zarzadzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii.

TEMATYKA KONFERENCJI

Zarządzanie – nowe perspektywy z udziałem e-technologii”.

Tematyka konferencji obejmuje, w ramach zagadnień problemowych:
  • Rola technologii w zarządzaniu 3.0
  • Zarządzanie człowiekiem w organizacji z wykorzystaniem systemów IT
  • E-komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji
  • Wirtualizacja procesów biznesowych - rynkowe rozwiązania
Realizacji tych zamierzeń służy przyjęta formuła konferencji oparta na integracji osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków oraz prezentacja doświadczeń polskich w konfrontacji z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.