Konferencja SAN. Zarzadzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii.

PUBLIKACJE KONFERENCYJNE


Zamierzeniem organizatorów jest wydanie dwóch recenzowanych wydawnictw (w języku polskim i języku angielskim) w wydawnictwie SAN, zawierających nadesłane i zakwalifikowane do druku referaty.
Punktacja 14 pkt.
Redakcja przyjmuje do publikacji teksty o charakterze naukowym w formie artykułów naukowych (objętość od 20 do 30 tys. znaków ze spacjami).
Artykuły dłuższe nie będą przyjmowane do druku.
Referaty na konferencję wraz z oświadczeniami: o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i „ghostwriting”, prosimy przesłać do dnia 15.06.2017 r.,
e-mail: konferencja.zarzadzanie.perspektywy@san.edu.pl