Konferencja SAN. Zarzadzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii.

Kontakt


KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Ewa Gołębiowska – Przewodnicząca
Dr Małgorzata Oziębło - współprzewodnicząca
Dr Grażyna Mospinek
Dr Maciej Dębski
Dr Krzysztof Kandefer
Mgr Konrad Maicki - sekretarz

strona internetowa: www.konferencja.zarzadzanie.noweperspektywy.san.edu.pl
e-mail konferencji: konferencja.zarzadzanie.perspektywy@san.edu.pl

ADRES ORGANIZATORA
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK FILIA W WARSZAWIE
INSTYTUT EKONOMICZNY
ul. Łucka 11, Warszawa 00 – 842
e-mail: instytut.ekonom@san.edu.pl
Tel. (22) 656 36 15