Konferencja SAN. Zarzadzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI


Prof. dr hab. Urszula Żuławska – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Roman Patora, Rektor SAN
Dr hab. Anna Bąkiewicz, prof. SAN, Pełnomocnik Rektora SAN Warszawa
Prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz
Prof. dr hab. Alojzy Nowak, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, Akademia Leona Koźmińskiego
Prof. dr hab. Irena Hejduk, SGH
Prof. Thomas P. Massey, Clark University, USA
Prof. Johanen Stryjan, Uniwersytet w Sztokholmie
Prof. dr hab. Mariusz Bednarek, SAN
Prof. dr hab. Artur Nowak-Far
Prof. dr hab. Piotr Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Claude Martin, Universite Pierre Mendes, Grenoble, Francja
Prof. dr hab. Ryszard Rutka, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Simcha Werner, Israel Collage, Izrael
Prof. dr hab. Maria Romanowska, SGH
Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Tadeusz P. Tkaczyk, SAN
Prof. dr hab. Halina Brdulak, SGH
Prof. dr hab. Marta Juchnowicz, SGH
Prof. dr hab. Jan Chadam
Dr Elwira Gross-Gałecka
Dr Ewa Gołębiowska, SAN