Konferencja SAN. Zarzadzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI


Dr Ewa Gołębiowska – Przewodnicząca do 30.09.2017r
Dr Małgorzata Oziębło - Współprzewodnicząca, przewodnicząca od 1.10.2017r
Dr Beata Mazurek-Kucharska
Dr Grażyna Mospinek
Dr Maciej Dębski
Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz
Dr Krzysztof Kandefer
Mgr Konrad Maicki - Sekretarz