Konferencja SAN. Zarzadzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii.

KALENDARIUM KONFERENCJI


10.06.2017 r. – Zgłoszenie udziału w konferencji
15.06.2017 r. – Ostateczny termin nadesłania referatów wraz z oświadczeniami o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i „ ghostwriting”
15.06.2017 r. – Termin uregulowania należności
15.10.2017 r. – Wysłanie zaproszeń i szczegółowego programu konferencji
15.11.2017 r. – Konferencja