Konferencja SAN. Zarzadzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


1.Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać do dnia 10 czerwca 2017 r.
na email: konferencja.zarzadzanie.perspektywy@san.edu.pl

2. Referaty na konferencję prosimy przesyłać do dnia 15 czerwca 2017 r.
na e-mail: konferencja.zarzadzanie.perspektywy@san.edu.pl
Na stronie znajduje się wymagany format referatu i wymogi edytorskie.

Koszt uczestnictwa w konferencji obejmujący uczestnictwo w obradach oraz wydawnictwo konferencyjne wynosi: 600 PLN lub 150 EURO od osoby.