Konferencja SAN. Zarzadzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii.
FORMULARZ UCZESTNICTWA
VII Międzynarodowej Konferencji Nauowej
Zarządzanie – nowe perspektywy z udziałem e-technologii.
Warszawa, 15 listopada 2017 r.
organizowanej przez

Społeczna Akademia Nauk Filia w Warszawie
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
Katedra Innowacji i Zarządzania Projektami

Uczestnik
nazwisko i imię:
tytuł/stopień naukowy:
Miejsce pracy
stanowisko:
uczelnia/instytucja:
adres:
Adres do korespondencji
instytucja/jednostka:
ulica, nr domu:
kod pocztowy, miejscowość:
telefon:
e-mail:
Forma udziału w konferencji

Tytuł referatu

Obszar tematyczny

Publikacja w języku

Dane do wystawienia faktury
nazwa płatnika :
ulica, nr domu :
kod pocztowy, miejscowość :
NIP jednostki/indywidualny :